säkerhet

 Vi använder ett antal mekanismer (kryptering, lösenord, fysisk säkerhet) för att skydda säkerheten och integriteten av din personliga information mot obehörig åtkomst och utlämnande. Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara helt säkert. Så vi strävar efter att skydda sådan information, vi kan inte garantera eller garanterar säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk. När någon personlig information kommer in i vår ägo, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att skydda informationen från missbruk och förlust och från obehörig åtkomst, ändring eller utlämnande.